top of page
บริการนี้ยังไม่พร้อมให้บริการ กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

Presentation

เรียน 12 ครั้ง ครั้งละ 60 นาที

  • สิ้นสุดแล้ว
  • เริ่มต้นที่ 5,590 บาทไทย
  • Online

คำบรรยายบริการ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร - คุณกำลังเตรียมความพร้อมพูดเสนอผลงานหรือหน้าชั้นเรียน STANDARD PLAN 1 MONTH (12 ครั้ง/ 60 นาที) = 5,590 PREMIUM 1 MONTH (12 ครั้ง/ 60 นาที) = 6,590


นโยบายการยกเลิก

กรณียกเลิกคลาสหรือติดธุระเร่งด่วยน รบกวนแจ้งก่อนอย่างน้อย 3 ชม. ผ่านทางแชทบ๊อกหรือเฟสบุ๊คเพจ


ข้อมูลการติดต่อ

speakenglish.th2020@gmail.com


bottom of page