top of page
บริการนี้ยังไม่พร้อมให้บริการ กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

Business English

เรียน 12/ 36/ 72 ครั้ง ครั้งละ 25 นาที

  • สิ้นสุดแล้ว
  • เริ่มต้นที่ 3,800 บาทไทย
  • Online

ยังมีที่ว่าง


คำบรรยายบริการ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร - เรียนรู้ทักษะการสื่อสารทางธุรกิจที่ใช้งานได้จริงและมีประสิทธิภาพ - นักเรียนอยู่ในระดับปานกลางถึงระดับสูง - นักเรียนต้องการสื่อสารและเรียนรู้วิธีการเข้าร่วมในการสนทนาอย่างเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ การโต้ตอบอีเมลอย่างเป็นทางการ รายงานและการนำเสนอ เป็นต้น PREMIUM PLAN (Teacherสำเนียงคล้าย Native Speaker) 1 MONTH (6, 12 ครั้ง/ 50, 25 นาที) = 3,800 3 MONTHS (12, 36 ครั้ง/ 50, 25 นาที) = 10,800 6 MONTHS (36, 72 ครั้ง/ 50, 25 นาที) = 21,600


นโยบายการยกเลิก

กรณียกเลิกคลาสหรือติดธุระเร่งด่วยน รบกวนแจ้งก่อนอย่างน้อย 3 ชม. ผ่านทางแชทบ๊อกหรือเฟสบุ๊คเพจ


ข้อมูลการติดต่อ

speakenglish.th2020@gmail.com


bottom of page