top of page

Academic English

คลาส 12/36 ครั้ง ครั้งละ 1 ชม

  • 50 นาที
  • เริ่มต้นที่ 4,990 บาทไทย
  • Online

คำบรรยายบริการ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร - ต้องการบรรลุเป้าหมายคะแนน IELTS (Speaking) และ TOEIC ของคุณในเวลาอันสั้น - เพิ่มโอกาสการจ้างงานของคุณและทํางานอย่างอิสระในสภาพแวดล้อมที่พูดภาษาอังกฤษ - คุณจะมีแรงจูงใจและมีความมุ่งมั่นที่จะทําคะแนนได้ดีขึ้นในการทดสอบ IELTS (Speaking) และ TOEIC 1 MONTH (12 ครั้ง/ 60 นาที) = 4,990 3 MONTHS (MOST POPULAR) (36 ครั้ง/ 60 นาที) = 12,990


นโยบายการยกเลิก

กรณียกเลิกคลาสหรือติดธุระเร่งด่วยน รบกวนแจ้งก่อนอย่างน้อย 3 ชม. ผ่านทางแชทบ๊อกหรือเฟสบุ๊คเพจ


ข้อมูลการติดต่อ

speakenglish.th2020@gmail.com


bottom of page